Meer over de visie


Deelnemende scholen verbinden tot volgende principes:

 • Een gezonde weerspiegeling van de context in de vestigingsplaats nastreven
 • Zowel voor de eigen school als voor de scholen in de omgeving een gezonde sociale mix nastreven;
 • Samen te werken in een voldoende ruim aanbod voor de omgeving;
 • Gelijke onderwijskansen voor elke leerling;
 • Met elke school voorzien in een a- en b- stroom in dezelfde verhouding als er behoefte is.
 • Vanuit visie en gelijke onderwijskansen melden we bij capaciteitsproblemen aan voor 1A én 1B.


We willen een zo groot mogelijk netoverschrijdend samenwerkingsverband met scholen die dezelfde doelstellingen nastreven


In de ideale wereld is er voor iedere leerling een plaatsje naar keuze in zijn omgeving en is het aanmeldsysteem niet nodig. 


Helaas is het owv een aantal uitdagingen zo dat wij niet iedere leerling die een plaatsje wil, een plaatsje kunnen geven. Uitdagingen?


 • Ook leerlingen van naburige gemeenten komen aankloppen waardoor de leerling langs de deur niet altijd plaats heeft. Helaas voorziet de overheid geen mogelijkheden om leerlingen, die reeds op onze campus les volgden in het basisonderwijs of langs de school wonen, toch een plaatsje te kunnen garanderen. Wat proberen we? We voorzien een “ondervertegenwoordigde groep” waardoor llngn die op minder dan 1 km wonen meer kans maken op een uiteindelijke plaats.*


 • Doordat niet alle scholen in de omgeving een B-stroom inrichten (of onvoldoende capaciteit voorzien) brengen zij de gezonde mix van alle scholen in gevaar. 

Gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Dit initiatief draait om onze gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is niet onze bedoeling om een concurrentieel voordeel te behalen. 


We doen dit omdat we geloven in de kracht van samenwerking. Als scholen delen we een gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en dit initiatief stelt ons in staat om deze verantwoordelijkheid waar te maken.

Iedereen is welkom!


Iedereen, elke school, is welkom binnen ons aanmeldsysteem, binnen ons samenwerkingsverband. Bij aansluiting ga je akkoord met het volgende:

 • Je onderschrijft ten volle onze gezamenlijke visie (zie link) . 
 • We kiezen voor het aanmelden van iedereen (1A én 1B) of niemand. Waarom?
  • Enerzijds vanuit “gelijke onderwijskansen”. Het kan niet zijn dat een reeds kwetsbare 1B-leerling meer obstakels op zijn weg krijgt voorgeschoteld dan een 1A-leerling.
  • Anderzijds omdat samen aanmelden het voordeel heeft dat leerlingen niet in verschillende scholen tegelijk ingeschreven worden, waardoor er duidelijkheid is vanaf het eerste moment. 
 • Aanmeldsysteem = Vlaamse Overheid.
  • Wil je samen met ons aanmelden? Wil je ook op deze website of heb je andere vragen over het systeem? => vragen@aanmeldeninlimburg.be.

  De wetenschap

  De wetenschap


  Gebaseerd op nationaal onderzoeks van o.a. Nicaise (KUL), van Caneghem (KUL), Maes en Van Camp (UGent), Jacobs & Danhier (ULB) en internationaal PISA onderzoek (2015) dragen wij volgende argumenten aan ter bescherming van de afspiegeling van de maatschappij in de school:


  overheid is medeverantwoordelijk  Voorkomen is beter dan genezen. Het is duidelijk dat onderwijsongelijkheden beter voorkomen worden dan gecompenseerd door extra-middelen. Gezien de schadelijke effecten van allerlei segregatieprocessen die de kansenongelijkheid vergroten, moeten de inspanningen opgedreven worden om die tegen te gaan. We spreken over een dubbele beperking voor de meest kwetsbare leerlingen, aangezien zowel hun achtergrond als de school die ze bezoeken een negatief effect op hun prestaties hebben. De overheid zou in alle scholen een hoge kwaliteit en een sociale mix moeten nastreven. Door de systeemfouten in ons onderwijs komen te veel kwetsbare kinderen op dezelfde scholen terecht, met alle gevolgen van dien. (Nicaise & Franck, 2018):


  kansrijke scholen  Maes en Van Camp (2019) stellen vast dat de cognitieve prestaties van leerlingen veel sterker samenhangen met het sociaal profiel van de school waarin ze zitten dan met hun eigen individuele SES. Er zijn veel grotere prestatieverschillen tussen kansrijke en kansarme scholen, dan tussen kansrijke en kansarme individuen. Een kansarme leerling in een kansrijke school presteert zelfs een pak beter dan een kansrijke leerling in een kansarme school.


  Sociale segregatie voorkomen  Vrijheid van onderwijs is een belangrijke waarde. Maar deze waarde is niet belangrijker dan gelijke onderwijskansen en kwalitatief onderwijs. “De vrije schoolkeuze mag daarom best ‘omkaderd’ worden met mechanismen die de sociale segregatie beperken in plaats van ze in de hand te werken”, stellen Nicaise  & Franck (2018).


  Sociaal economische mix  Jacobs & Danhier (2017) stellen vast dat hoe meer scholen blijk geven van een sociaaleconomische mix, hoe minder de prestaties van de leerlingen gekoppeld zijn aan hun sociaaleconomische achtergrond.“


  Bronvermelding  Jacobs, D. & Danhier J. (2017). Segregatie in het onderwijs overstijgen. Analyse van de resultaten van het PISA 2015- onderzoek in Vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel, Koning Boudewijnstichting

  Nicaise, I. (2019). Vijftien jaar Gelijke onderwijskansenbeleid: een balans. In: Maes J. & Van Camp F. (Reds). Beleid voeren in het onderwijs. Armoede op school. Wegen voor een schoolbeleid. Brussel, Uitgeverij Politeia  

  Nicaise, I. (2019, 9 mei). De overheid moet de sociale en etnische mix in scholen bewaken door de vrije schoolkeuze in te perken. Vrtnws. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/06/over-persvrijheid-en-on-vrije-schoolkeuze/

  van Caneghem, J. (2019, 29 april). Eenzelfde type leerling scoort veel lager op internationale tests wanneer die op een concentratieschool zit dan op een college, blijkt uit een evaluatie van de KU Leuven. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20190428_04357024


  unsplash