Meer over de visieDeelnemende scholen verbinden tot volgende principes:

  • Een gezonde weerspiegeling van de context in de vestigingsplaats nastreven
  • Zowel voor de eigen school als voor de scholen in de omgeving een gezonde sociale mix nastreven;
  • Samen te werken in een voldoende ruim aanbod voor de omgeving;
  • Gelijke onderwijskansen voor elke leerling;
  • Met elke school voorzien in een a- en b- stroom in dezelfde verhouding als er behoefte is.
  • Vanuit visie en gelijke onderwijskansen melden we bij capaciteitsproblemen aan voor 1A én 1B.  


De wetenschap

De wetenschap


Gebaseerd op nationaal onderzoeks van o.a. Nicaise (KUL), van Caneghem (KUL), Maes en Van Camp (UGent), Jacobs & Danhier (ULB) en internationaal PISA onderzoek (2015) dragen wij volgende argumenten aan ter bescherming van de afspiegeling van de maatschappij in de school:


overheid is medeverantwoordelijkVoorkomen is beter dan genezen. Het is duidelijk dat onderwijsongelijkheden beter voorkomen worden dan gecompenseerd door extra-middelen. Gezien de schadelijke effecten van allerlei segregatieprocessen die de kansenongelijkheid vergroten, moeten de inspanningen opgedreven worden om die tegen te gaan. We spreken over een dubbele beperking voor de meest kwetsbare leerlingen, aangezien zowel hun achtergrond als de school die ze bezoeken een negatief effect op hun prestaties hebben. De overheid zou in alle scholen een hoge kwaliteit en een sociale mix moeten nastreven. Door de systeemfouten in ons onderwijs komen te veel kwetsbare kinderen op dezelfde scholen terecht, met alle gevolgen van dien. (Nicaise & Franck, 2018):


kansrijke scholenMaes en Van Camp (2019) stellen vast dat de cognitieve prestaties van leerlingen veel sterker samenhangen met het sociaal profiel van de school waarin ze zitten dan met hun eigen individuele SES. Er zijn veel grotere prestatieverschillen tussen kansrijke en kansarme scholen, dan tussen kansrijke en kansarme individuen. Een kansarme leerling in een kansrijke school presteert zelfs een pak beter dan een kansrijke leerling in een kansarme school.


Sociale segregatie voorkomenVrijheid van onderwijs is een belangrijke waarde. Maar deze waarde is niet belangrijker dan gelijke onderwijskansen en kwalitatief onderwijs. “De vrije schoolkeuze mag daarom best ‘omkaderd’ worden met mechanismen die de sociale segregatie beperken in plaats van ze in de hand te werken”, stellen Nicaise  & Franck (2018).


Sociaal economische mixJacobs & Danhier (2017) stellen vast dat hoe meer scholen blijk geven van een sociaaleconomische mix, hoe minder de prestaties van de leerlingen gekoppeld zijn aan hun sociaaleconomische achtergrond.“


BronvermeldingJacobs, D. & Danhier J. (2017). Segregatie in het onderwijs overstijgen. Analyse van de resultaten van het PISA 2015- onderzoek in Vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel, Koning Boudewijnstichting

Nicaise, I. (2019). Vijftien jaar Gelijke onderwijskansenbeleid: een balans. In: Maes J. & Van Camp F. (Reds). Beleid voeren in het onderwijs. Armoede op school. Wegen voor een schoolbeleid. Brussel, Uitgeverij Politeia  

Nicaise, I. (2019, 9 mei). De overheid moet de sociale en etnische mix in scholen bewaken door de vrije schoolkeuze in te perken. Vrtnws. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/06/over-persvrijheid-en-on-vrije-schoolkeuze/

van Caneghem, J. (2019, 29 april). Eenzelfde type leerling scoort veel lager op internationale tests wanneer die op een concentratieschool zit dan op een college, blijkt uit een evaluatie van de KU Leuven. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20190428_04357024