Veelgestelde vragen

Heb je geen ticket kunnen bemachtigen?


Wat kan jij doen?

 • Ga op zoek naar een school die niet werkt met een aanmeldsysteem. Zij hebben geen capaciteitsproblemen.
 • Binnen ons aanmeldsysteem kan je op dit moment niets doen. Je moet nu even wachten. Pas vanaf 10 juni hebben we een zicht op het aantal beschikbare plaatsen. Wij nemen onmiddellijk contact op met jou als er een plaatsje vrij komt.


Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven? Waarom kan ik niet meteen inschrijven?


Aanmelden is de eerste stap tot inschrijven! Je kan niet onmiddellijk inschrijven omdat de overheid besliste dat scholen met beperkte plaatsen, met een aanmeldsysteem moeten  werken. Dat garandeert dat elk kind dat zich aanmeldt een gelijke kans heeft om een plaatsje op deze school te bemachtigen. 

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben en kinderen van personeelsleden, krijgen van rechtswege voorrang. Daarna worden de nog openstaande plekken volgens toeval toegekend. De school heeft geen impact op deze toevalskeuzes: ze worden willekeurig gemaakt door software van de overheid.


Als de voorrangs- en toevalskeuzes gemaakt zijn, krijgen alle ouders die gekozen zijn een bericht. Dat bericht geeft je ofwel goed nieuws: je krijgt een ticket voor de school die jij als eerste keuze had ingediend. Het kan ook zijn dat je een ticket krijgt voor de school die je als tweede of derde keuze opgaf. Het kan ook gebeuren dat het systeem jou op basis van toeval géén ticket geeft. Wanneer je een ticket gekregen hebt, ben je nog niet ingeschreven. Kom voor 10 juni je ticket verzilveren met een inschrijving. Tot 10 juni wordt jouw plekje dankzij je ticket gereserveerd, daarna niet meer. 


Kortom: aanmelden is de eerste stap tot inschrijven!Moet ik snel zijn voor het aanmelden?


Je moet aanmelden tussen 25 maart en 19 april. Wanneer je aanmeldt binnen deze periode, dus nog in maart of pas midden april, heeft geen enkel belang. Na 19 april kan je niet meer aanmelden en moet je wachten tot de periode van vrije inschrijvingen (zie info bij “hoe kan ik mijn ticket verzilveren?”). Aanmelden is dus echt de boodschap!Kunnen alleen ouders leerlingen aanmelden?


Neen, ook andere personen kunnen ouders ondersteunen om hun kind aan te melden.  Wat heb je nodig om een leerling aan te melden?


Je hebt volgende gegevens nodig:

 • Gegevens van het kind: rijksregisternummer OF BISnummer OF een aanmeldnummer dat je krijgt via een aanvraag aan volgende mailbox: vragen@aanmeldeninlimburg.be. Verder ook de adresgegevens van het kind.
 • Gegevens van de ouder: rijksregisternummer, adresgegevens.
 • Rijksregisternummer van degene die voor voorrang zorgt. Wettelijk gezien moet de school voorrang geven aan kinderen die al een broer of zus hebben in de betreffende school of aan kinderen van personeelsleden. De ouders duiden dan aan op welke basis ze voorrang vragen en geven het rijksregisternummer van broer of zus of personeelslid door. De school checkt of die gegevens correct zijn en of voorrang toegekend kan worden. Als dat niet zo is, komt de ouder in het toevalsysteem terecht.

(zie ook item “extra voorrangsgroep OVG”)

 • Rijksregisternummer van de persoon die je wil aanduiden voor extra toegang tot het aanmelddossier. Je kan desgewenst nog een derde persoon aanduiden die het dossier kan inkijken, wijzigen, vervolledigen, enz. Deze persoon heeft dezelfde rechten als jij. Let wel: alle acties in een aanmelddossier worden gelogd, zodat de betrokkenen altijd kunnen zien wie er iets ingebracht of veranderd heeft.Heb je geen digitale sleutel?


Kunnen de mensen die willen inschrijven niet inloggen met Itsme of een andere tool?  

Ga naar https://spectrumcollegepaallummenberingenso.aanmelden.vlaanderen/

Onderaan onder de knop “inloggen” staat een zin met het woordje “hier”. Klik daarop. Volg de instructies en houd je logingegevens goed  bij!Hebben de ouders geen Rijksregister- of BIS-nummer?


Een ouder die geen Rijksregisternummer of BIS-nummer heeft, vraagt een aanmeldnummer aan via vragen@aanmeldeninlimburg.be. Onze helpdesk zal dan een geldig nummer genereren waarmee je kan inschrijven en dit aan de ouder (of ondersteunende persoon) bezorgen.Wie heeft toegang tot het aanmelddossier?


Volgende personen hebben toegang:

 • Diegene de aanmelding gedaan heeft (via Itsme, EID,...). Dit zijn meestal de ouders of degene die de ouder daartoe ondersteunde. Zie vraag “kunnen alleen ouders leerlingen aanmelden?”.
 • Diegene die de aanmelding doet, kan nog een extra persoon toevoegen waarin hij vertrouwen heeft en die verder kan ondersteunen. Ook deze extra persoon kan het dossier dan raadplegen, aanvullen en wijzigen. Alle acties in een aanmelddossier worden gelogd, zodat de betrokkenen altijd kunnen zien wie er iets ingebracht of veranderd heeft.
 • Wil je iemand toevoegen om de communicatie mee op te volgen, dan wordt het email-adres van deze persoon toegevoegd bij "communicatie" (geen rijksregisternummer nodig). Deze persoon wordt op de hoogte gehouden van het dossier, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.
Wat betekent de extra voorrangsgroep in het kader van OVG?


Voor Campus Beringen Middenschool werkt men met een extra voorrangsgroep in het kader van OVG (OnderVertegenwoordigde Groep), een regeling die het Spectrumcollege heeft uitgewerkt conform de afspraken in het Lokaal OverlegPlatform.

Het Spectrumcollege Campus Middenschool Beringen kan in beperkte mate (maximum 20 %) voorrang geven aan leerlingen die binnen een straal van één kilometer van de school wonen. Het gaat dus om de afstand in vogelvlucht, niet de wandelafstand. Als een ouder (of ondersteunende persoon) dit aanduidt, zal het Spectrumcollege deze afstand nauwkeurig controleren met Google Maps (referentiepunt 51.05145,5.22066). Let wel: ook als je binnen een straal van één kilometer woont, is dat nog geen absolute garantie dat we jou een ticket kunnen geven!

Deze ondervertegenwoordigde groep geldt niet voor de middenschool in Paal en Lummen.Hoe kan ik mijn ticket verzilveren?


Dat doe je door jouw kind effectief in te schrijven. Pas dan ben je definitief in orde. Je kan inschrijven op afspraak, en dit op volgende dagen:

 • dinsdag 14 mei van 14u00 tot 20u00 (alle campussen)
 • woensdag 15 mei van 13u00 tot 17u00 (CBM)

Tijdens je afspraak maakt een medewerker samen met jou de inschrijving voor jouw zoon of dochter in orde. Boek online een afspraak via www.spectrumcollege.be (kies je campus, rubriek aanmelden en inschrijven, meer info, klik op de link bij stap 3). 

Breng voor het inschrijven zeker volgende dingen mee: jouw identiteitskaart, de identiteitskaart van jouw kind en het bericht dat je van de school kreeg dat je een ticket toegewezen kreeg.

Kan je niet op deze momenten? Neem dan contact op voor een afspraak op een andere dag. Je moet je ticket voor 10 juni komen verzilveren, om jouw plekje niet kwijt te raken. 

Opgelet! Kom je niet binnen de gestelde termijn, dan vervalt helaas je ticket en dus jouw voorbehouden plaats op onze school. Vanaf 14 mei starten de vrije inschrijvingen en kunnen andere ouders interesse tonen voor de nog openstaande plekken. Vanaf 11 juni kunnen ze die ook effectief innemen.


Wat als ik eerst inschrijf in school A en uiteindelijk besluit om in te schrijven in school B?


Dat is mogelijk. Door jouw tweede inschrijving vervalt automatisch jouw eerste inschrijving. Bv. je kreeg een ticket voor school A of school A werkt niet met een aanmeldssteem en kan iedereen inschrijven. Je hebt daar ingeschreven, maar je besluit daarna dat je toch nog wil inschrijven in school B, die jouw inschrijving eveneens kan aanvaarden. Dat kan dus, enkel je laatste inschrijving blijft geldig.Kan een leerling tegelijkertijd inschrijven voor 1A en 1B of wordt de eerste inschrijving overschreven door de latere inschrijving? 


Een leerling kan in beide structuuronderdelen tegelijk ingeschreven worden. Als een leerling dan een toewijzing krijgt voor zowel 1A als 1B, wordt hij best ingeschreven in beide structuuronderdelen. Na de uitreiking van de studiebewijzen (getuigschrift) eind juni, kan dan één inschrijving omgezet worden in een weigering op basis van de toelatingsvoorwaarden. Een dubbele inschrijving in 1A en 1B blijft mogelijk tot duidelijk is of de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Er hoeft op het moment van inschrijving dus nog geen keuze gemaakt te worden voor 1A of 1B, het moment van instap is doorslaggevend.Wat kunnen ouders doen die geen ticket hebben gekregen? 


 • Zij kunnen de school toestemming geven om hun gegevens te delen met een ondersteuningsgroep van het Lokaal Overlegplatform. Er werken verschillende partners samen in dit LOP: scholen, CLB’s, samenlevingsopbouw, enz. Het LOP geeft verdere ondersteuning: het heeft een overzicht van welke scholen er nog WEL plaats hebben en gaat samen met jou op zoek naar een haalbaar alternatief. Dit kan alleen met de expliciete toestemming van ouders om gegevens te delen. Die toestemming kan je geven via vragen@aanmeldeninlimburg.be.
 • Ze kunnen op zoek gaan naar een school die niet werkt met een aanmeldsysteem. Die scholen hebben geen capaciteitsproblemen en schrijven dus elke leerling in. Je kan voor alle scholen opzoeken hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn via: www.naarschoolinvlaanderen.be. Vanaf 16 mei zijn de cijfers van 'naar school in vlaanderen' aangepast. 
 • Binnen ons aanmeldsysteem hebben we pas vanaf 12 juni hebben we een zicht op het aantal beschikbare plaatsen, van leerlingen die hun aanmeldticket niet zijn komen verzilveren. Wij nemen onmiddellijk contact op met de eerste op de wachtlijst als er een plaatsje vrij komt. Zie “Hoe kunnen er weer plaatsen vrijkomen?”.
Hoe kunnen er weer plaatsen vrijkomen voor leerlingen die geen ticket hebben?


Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • In zeldzame gevallen beslissen ouders die een ticket hebben om toch niet in te schrijven. Deze plaatsen komen dan vrij vanaf 12 juni.
 • Leerlingen kunnen aanmelden voor zowel 1A en 1B, bv. als ze nog niet weten welke van de twee het meest aangewezen zal zijn in september. Ze krijgen door het systeem soms voor beiden een ticket toebedeeld. Wanneer deze leerling bv. toch voor 1A kiest, komt het plekje in 1B vrij. 
 • Sommige leerlingen schreven op meerdere aanmeldsystemen in, om zoveel mogelijk kansen te hebben. Ze kregen bijvoorbeeld op twee scholen een ticket. Wanneer zij in de andere school inschrijven, vervalt hun ticket bij ons en komt er weer een plaats vrij voor de volgende leerling op de wachtlijst. 
unsplash